Předmětová skladba oborů

Čtyřleté obory s maturitou

Management strojírenství   Management strojírenství

Management sportu   Management sportu

Mechanik strojů a zařízení   Mechanik strojů a zařízení

Obchodník   Obchodník