Předmětová skladba oborů

Čtyřleté obory s maturitou

Management zahraničního obchodu   Management zahraničního obchodu 63-41-M/01

Management sportu   Management sportu 63-41-M/01

Management strojírenství   Management strojírenství 63-41-M/01

Obchodník   Obchodník č.oboru 66-41- L/01

Mechanik strojů a zařízení   Mechanik strojů a zařízení č.oboru 23-44 -L/01