kam po škole


Žijeme v době, kdy vzrůstá zájem o kvalitní řemeslníky a odborníky na rukodělné práce. Naše škola nabízí řadu oborů a příležitostí pro mladé lidi, kteří se chtějí vydat na podobnou profesní dráhu, nicméně rozhodující pro nastartování úspěšné kariéry je zájem, píle a dovednost žáků. Abychom usnadnili orientaci a úspěšné uplatnění absolventů školy na trhu práce, plánujeme již v příštím školním roce angažovat kariérového poradce, který bude jim bude pomáhat při vyhledávání zaměstnání a poskytovat informace z pracovně právní oblasti.