novinky z naší školy


Podle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005. Sb, o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlašuji na dny 19. a 20. října 2015 ředitelské volno

(z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v úterý 20. a ve čtvrtek 22. 10. 2015 s tím, že

 • a) žáci budou mít pondělí a úterý 19. a 20. 10, kdy nebudou ve škole, pokryté domácími úkoly;
 • b) vyučující se v pondělí 19. 10. normálně dostaví do školy, kde budou vykonávat třídnické a administrativní práce; úterý 20. 10. prokazatelně využijí k samostudiu;
 • c) předem naplánované akce a výuka jednotlivých tříd nebo žáků konané mimo objekt školy se v pondělí a v úterý neruší a proběhnou beze změn (odborný výcvik, příp. praxe, svářečský kurz);
 • d) nepedagogičtí pracovníci v pondělí ředitelské volno nemají, v úterý a ve čtvrtek čerpají řádnou dovolenou;
 • e) na čtvrtek 22. 10. bude ještě dodatečně určen náhradní program pro žáky a vyučující, který bude nahrazovat teoretickou výuku (OV mimo areál školy probíhá beze změn).

V Brandýse nad Labem dne: 9. října 2015
Mgr. Miroslav Puk v. r.
ředitel ISŠ Fr. Melichara
Brandýs n. L.- St. BoleslavOznámení o výsledcích voleb do školské rady

Dne 21. dubna 2015 byla na ISŠ Fr. Melichara dokončena ve 2. kole volba 3. člena školské rady - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků – na období do března 2018:

Do tříčlenné školské rady byl/-a
 • za Krajský úřad Středočeského kraje jmenován p. Bohumil Javůrek
 • za pedagogické zaměstnance školy zvolena učitelka OdV pí. Jaroslava Syrová
 • za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky zvolen žák 2. roč. oboru Prodavač Jan Skála

Vyhláška ředitele školy č. 2 o volbách do školské rady na Integrované střední škole Františka Melichara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

č. j.: ISSPV / 0257 / 2015


 1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebním řádem školské rady vydaným KÚSK  proběhne na ISŠ Františka Melichara 2. kolo volby do školské rady jednoho zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků v pondělí 21. 4. 2015.


 1. Ředitel školy ustavuje tříčlenný přípravný výbor ve složení: p. P. Pos, pí D. Hubačová a p. M. Nejedlý. Přípravný výbor zajistí svolání oprávněných osob k volbám do školské rady formou oznámení, které je zároveň zveřejněno ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.


 1. Přípravný výbor zajistí hlasovací lístky pro volby se jmény všech navržených kandidátů. Dle rozhodnutí zřizovatele se bude volit ve 2. kole jeden člen tříčlenné školské rady (počet žáků školy je menší než 250).


 1. Volby do školské rady proběhnou na celé škole dne 21. dubna 2015, v dopoledních hodinách volí zletilí žáci školy, od 16:00 do 18:00 zákonní zástupci nezletilých žáků formou tajného hlasování, na které dohlížejí členové přípravného výboru. (Nutná účast vyšší než 1/3 oprávněných voličů.)V Brandýse nad Labem dne 16. března 2015


Mgr. Miroslav Puk  v.  r.

ředitel ISŠ Fr. Melichara

Vyhláška ředitele školy o volbách do školské rady na Integrované střední škole Františka Melichara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

č. j.: ISSPV / 0204 / 2015


 1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebním řádem školské rady vydaným KÚSK  proběhnou na ISŠ Františka Melichara volby do školské rady ve čtvrtek  5. 3. 2015.


 1. Ředitel školy ustavuje tříčlenný přípravný výbor ve složení: p. P. Pos, Ing. M. Šlechta a p. M. Nejedlý. Přípravný výbor zajistí svolání oprávněných osob k volbám dvou členů (zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků školy a zástupce pedagogických pracovníků) do školské rady formou oznámení, které je zároveň zveřejněno ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.


 1. Přípravný výbor zajistí hlasovací lístky pro volby se jmény všech navržených kandidátů. Dle rozhodnutí zřizovatele se budou volit dva členové tříčlenné školské rady (počet žáků školy je menší než 250).


 1. Volby do školské rady proběhnou na celé škole dne 5. března 2015, v dopoledních hodinách volí zletilí žáci školy, od 16:00 do 18:00 zákonní zástupci nezletilých žáků, na poradě od 15:00 hodin volí pedagogičtí pracovníci školy, všichni formou tajného hlasování, na které dohlížejí členové přípravného výboru. (Nutná účast vyšší než 1/3 oprávněných voličů z obou skupin.)V Brandýse nad Labem dne 3. března 2015

Mgr. Miroslav Puk  v.  r.

ředitel ISŠ Fr. Melichara