Novinky z naší školy - administrativa


Oznámení o výsledcích voleb do školské rady

Dne 21. dubna 2015 byla na ISŠ Fr. Melichara dokončena ve 2. kole volba 3. člena školské rady - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků – na období do března 2018:

Do tříčlenné školské rady byl/-a
 • za Krajský úřad Středočeského kraje jmenován p. Bohumil Javůrek
 • za pedagogické zaměstnance školy zvolena učitelka OdV pí. Jaroslava Syrová
 • za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky zvolen žák 2. roč. oboru Prodavač Jan Skála

Vyhláška ředitele školy č. 2 o volbách do školské rady na Integrované střední škole Františka Melichara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

č. j.: ISSPV / 0257 / 2015


 1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebním řádem školské rady vydaným KÚSK  proběhne na ISŠ Františka Melichara 2. kolo volby do školské rady jednoho zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků v pondělí 21. 4. 2015.


 1. Ředitel školy ustavuje tříčlenný přípravný výbor ve složení: p. P. Pos, pí D. Hubačová a p. M. Nejedlý. Přípravný výbor zajistí svolání oprávněných osob k volbám do školské rady formou oznámení, které je zároveň zveřejněno ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.


 1. Přípravný výbor zajistí hlasovací lístky pro volby se jmény všech navržených kandidátů. Dle rozhodnutí zřizovatele se bude volit ve 2. kole jeden člen tříčlenné školské rady (počet žáků školy je menší než 250).


 1. Volby do školské rady proběhnou na celé škole dne 21. dubna 2015, v dopoledních hodinách volí zletilí žáci školy, od 16:00 do 18:00 zákonní zástupci nezletilých žáků formou tajného hlasování, na které dohlížejí členové přípravného výboru. (Nutná účast vyšší než 1/3 oprávněných voličů.)V Brandýse nad Labem dne 16. března 2015


Mgr. Miroslav Puk  v.  r.

ředitel ISŠ Fr. Melichara

Vyhláška ředitele školy o volbách do školské rady na Integrované střední škole Františka Melichara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

č. j.: ISSPV / 0204 / 2015


 1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebním řádem školské rady vydaným KÚSK  proběhnou na ISŠ Františka Melichara volby do školské rady ve čtvrtek  5. 3. 2015.


 1. Ředitel školy ustavuje tříčlenný přípravný výbor ve složení: p. P. Pos, Ing. M. Šlechta a p. M. Nejedlý. Přípravný výbor zajistí svolání oprávněných osob k volbám dvou členů (zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků školy a zástupce pedagogických pracovníků) do školské rady formou oznámení, které je zároveň zveřejněno ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.


 1. Přípravný výbor zajistí hlasovací lístky pro volby se jmény všech navržených kandidátů. Dle rozhodnutí zřizovatele se budou volit dva členové tříčlenné školské rady (počet žáků školy je menší než 250).


 1. Volby do školské rady proběhnou na celé škole dne 5. března 2015, v dopoledních hodinách volí zletilí žáci školy, od 16:00 do 18:00 zákonní zástupci nezletilých žáků, na poradě od 15:00 hodin volí pedagogičtí pracovníci školy, všichni formou tajného hlasování, na které dohlížejí členové přípravného výboru. (Nutná účast vyšší než 1/3 oprávněných voličů z obou skupin.)V Brandýse nad Labem dne 3. března 2015

Mgr. Miroslav Puk  v.  r.

ředitel ISŠ Fr. Melichara

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ

Stalo se tradicí, že se každý rok na začátku září rozletí Světlušky do všech koutů České republiky, aby rozzářily ulice českých a moravských měst. Letos tomu nebylo jinak.

7.- 11. září 2015 se uskutečnil 13. ročník celonárodní charitativní sbírky V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu.

Prodejní sbírka 2015

Od 9. do 11. září jste mohli ve více než 300 městech potkat na 6 000 dobrovolníků v kostýmu broučka. Kolemjdoucím nabízeli náramek se svítícím nápisem, tykadla nebo placku s nápisem "Svítíš?". Nově jste si také mohli zakoupit sbírkové předměty v mateřských školách, kde se prodávaly navíc magnetky, a v knihovnách, kde bylo možné zakoupit záložku nebo pravítko s pohyblivým obrázkem Světlušky.

Naše škola se po roce opět zapojila do této sbírky a reprezentaci převzala jako tradičně maturitní třída, tentokrát O4 pod vedením třídního učitele Jana Hejnice. Děvčata ve složení Kundrátová, Kovářová, Nejedlová, Dvořáková, Stiborová a Dragunová se vydala 12.září v kostýmech světlušek do ulic Brandýsa nad Labem. Pro tuto sbírku dokázala společně získat 1200,- Kč, za což jim patří náš dík.

Do sbírky se zapojily také známé osobnosti, které prodávaly v Praze na Andělu. Světlušku přišli podpořit Jolana Voldánová, Dana Batulková, Richard Nedvěd, Petr Vágner, Barbora Hrzánová a Radek Holub, Lucie Výborná s dcerou Vanessou a Martina Kociánová.

A kam peníze ze sbírky Světluška jdou?

Třeba na speciální pomůcky, které "mluví" nebo mají hmatový displej, na vodící psy nebo na osobní asistenty, díky nimž můžou nevidící děti chodit do běžných škol a senioři nemusí žít v ústavu. Projekt také podporuje nadané studenty v rozvoji talentu, tvořivých schopností a studiu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti.