Novinky z naší školy - výuka


Exkurze Ostrava úterý 5.6.2018

Tematický výlet a exkurze 5. června 2018 na TECHCENTRUM Ostrava:

Přihlášení žáci (včetně zaplacené zálohy):

OME 1 5 žáků
PZ 1 7 žáků
PZ 2 2 žáci
PZ 3 2 žáci

Celkem 16 žáků

Cesta vlakem. Pedagogický doprovod: Mgr. Matěj Pártl, Ing. Iva Šašková

------------------------------------------------------------------------

Podle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005. Sb, o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

v y h l a š u j i na dny 30. dubna a 7. května 2018 (vždy pondělí) ředitelské volno pro všechny žáky školy

(z organizačních důvodů) s tím, že
  • a) uvolnění žáci budou mít ředitelské volno pokryté domácími úkoly.
  • b) pro nepedagogické pracovníky školy se jedná o normální pracovní den.
V Brandýse nad Labem dne: 3. dubna 2018


Mgr. Miroslav Puk v. r.
ředitel ISŠ Fr. Melichara
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav