Organizace 1. pololetí školního roku 2017/18Vyučování:

  -       1. pololetí :      4. 9. 2017       (pondělí)  –    31. 1. 2018    (středa)                   

                                                  vysvědčení bude    vydáno 31. 1. 2018

Prázdniny:
  • podzimní prázdniny : čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 2017
  • vánoční prázdniny : od soboty 23. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018
  • výuka po vánočních prázdninách začíná: od středy 3. 1. 2018
  • pololetní prázdniny : 2. 2. 2018 (pátek)
  • jarní prázdniny: od pondělí 19. 2. do neděle 25. 2. 2018
  1. ředitelské volno: pátek 29. 9. 2017


Odborný výcvik žáků učebních oborů
viz rubrika "Rozvrhy tříd a skupin odborného výcviku pro šk. rok 2017-2018"

Odborný výcvik (odborná praxe) žáků studijních oborů a učebního oboru Prodavač –
na rozvrhu se pracuje

Maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období – termín září 2017 od 4. do 14. 9. (ústní MZk) : organizují se podle platných předpisů.

Maturitní zkouška se koná dle ustanovení (§77 a následující) školského zákona a podle vyhlášky č.177 / 2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotné závěrečné zkoušky učebního oboru
v podzimním zkušebním období – termín září 2017 od 18. do 22. 9. : postupuje se dle vyhlášky č. 47 / 2005 Sb., o ukončování studia na středních školách závěrečnou zkouškou.

  • viz vyhláška ředitele školy
  • slavnostní předání výučních listů následuje po úspěšně vykonané ústní zkoušce

Dny otevřených dveří
pátek a sobota  24. a 25. 11. 2017
pátek a sobota 12. a  13. 1.  2018, vždy v pátek od 8:00 do 17:30 hod; v sobotu od 8:00 do 13:00

Klasifikační porady:
14. 11. 2017 od 14:30 hodin (úterý) – pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku
25. 1. 2018 od 14:30 hodin (čtvrtek) - pololetní pedagogická rada

Třídní schůzky
14. 11. 2017 (úterý) od 16:30 do 18:00 hodin
Tematické zájezdy a exkurze: během školního roku dle nabídky a potřeb výuky.

Divadelní představení, výstavy, koncerty a jiné kulturní akceb>
dle nabídky a tematického zařazení k výuce.
 


Brandýs nad Labem 22. 8. 2017
Mgr. Miroslav Puk v. r.