Organizace 2. pololetí šk. roku 2017/2018

Vyučování :    1. 2. 2018 (čtvrtek) – 29. 6. 2018 (pátek)

 • Žákům 1. až 3. roč. 4letých studijních oborů (zakončených maturitní zkouškou) a žákům 1. až 2. roč. 3letých učebních oborů (zakončeným jednotnou závěrečnou zkouškou), kteří ukončí 1. a 2. pololetí šk. roku 2017-2018 v řádném termínu, bude vydáno vysvědčení v pátek 29. 6. 2018.
 • Žáci 4. roč. maturitních oborů obdrží po řádném ukončení 1. a 2. pololetí šk. roku vysvědčení v pondělí 27. 4.
 • Žáci 3. roč. učebních oborů obdrží po řádném ukončení 1. a 2. pololetí šk. roku vysvědčení v pondělí 11. 6., potom následuje ve dnech 12. – 15. 6. čtyřdenní volno na přípravu k vykonání JZZ.

Prázdniny:                                 

 • pololetní prázdniny :       2. 2. 2018 (pátek)
 • jarní prázdniny:               od pondělí 19. 2. 2018 do neděle 25. 2. 2018
 • velikonoční prázdniny:   29.- 30. 3. 2018 (čtvrtek a pátek)     

Odborný výcvik žáků učebních oborů:    viz rubrika  Rozvrhy tříd a skupin odborného výcviku pro 2. pololetí  šk. roku 2017-2018

Souvislá 10denní odborná praxe žáků studijních oborů se dělí na dvě části:

 • od 2. do 11. 5. včetně (středa 2.5 až pátek 4.5 - 3 dny, dále středa 9.5 a pátek 11.5 - 2 dny a celkem 5 dnů; přerušení odb. praxe pondělí 7.5. - řed. volno a čtvrtek 10.5. - návštěva filmového představení
 • od 21. do 25.5. včetně (pondělí až pátek; celkem 5 dnů)

Podmínkou pro uznání praxe školou je zápis zaměstnavatele o docházce žáka a žákem zpracovaná souhrnná zpráva o průběhu souvislé odborné praxe, jež v závěru obsahuje zhodnocení jejího přínosu pro žáka.                                                                            

Přijímací řízení do všech oborů:   viz příslušná rubrika na www. str. školy :

Maturitní zkoušky (MZ)
v jarním zkušebním období se koná dle ustanovení (§77 a následující) školského zákona a podle vyhlášky č.177 / 2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů; podrobněji viz příslušná vyhláška ředitele školy.

 • písemné MZ z předmětu ČJaL:                                   11. 4. (středa)
 • písemné MZ státní část::                                             2. - 9. 5. (středa až středa)
 • profilové MZ - praktické / z odborného výcviku:          10. - 11. 5. (čtvrtek a pátek)
 • ústní MZ (státní i profilová):                                         24. - 25. 5. (čtvrtek a pátek)

Jednotné závěrečné zkoušky učebního oboru (JZZ)
v jarním zkušebním období se koná dle dle ustanovení (§74-76) školského zákona a dle vyhlášky č. 47 / 2005 Sb., o ukončování studia na středních školách závěrečnou zkouškou; podrobněji viz příslušná vyhláška ředitele školy.

– termín červen 2018 (od 18. do 22. 6)  

 • písemná část JZZ:           18. 6. (pondělí)
 • praktická část JZZ:   19. - 20. 6. (úterý a středa)
 • ústní část JZZ:          21. - 22. 6. (čtvrtek a pátek)
 • slavnostní předání výučních listů následuje po úspěšně vykonané ústní zkoušce do úterý 26. 6.


Klasifikační porady:

 • 12. 4. 2018 od 14:30 hodin (čtvrtek) – pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku
 • 26. 4. 2018 od 14:30 hodin (čtvrtek) – pro třídu OME 4
 • 7. 6. 2018 od 14:30 hodin (čtvrtek) – pro 3. roč. učebních oborů
 • 26. 6. 2018 od 14:30 hodin (úterý) – pedagogická rada za 4. čtvrtletí šk. roku

Třídní schůzky :    

 • 12. 4. 2018 od 16:30 do 18:00 hodin (čtvrtek)
 • Tematické zájezdy a exkurze: během školního roku dle nabídky a potřeb výuky.
 • Divadelní představení, výstavy, koncerty a jiné kulturní akce – dle nabídky a tematického zařazení k výuce.
 

Brandýs nad Labem 5. 2. 2018


Mgr. Miroslav Puk v.r.
ředitel ISŠ