představeni školy

Historie:
Integrovaná střední škola Františka Melichara navazuje na činnost Odborného učiliště n. p. Brandýské strojírny a slévárny Brandýs nad Labem, které vzniklo v r. 1956 jako podnikové učiliště. Vyučovaly se zde strojírenské obory - zámečník, nástrojař, současně zde probíhala smluvní výuka pro jiné podniky. V letech 1980 - 85 zde bylo zřízeno elokované pracoviště Střední průmyslové školy pro pracující Kladno. Rozhodnutím KNV Praha byla činnost SOU ukončena v r. 1984 a od tohoto roku bylo zřízeno Zvláštní odborné učiliště strojírenské, které zajišťovalo profesní přípravu absolventů zvláštních škol v učebních oborech strojírenská výroba a stavební výroba. Tato příprava zde probíhá dosud. V roce 1992 bylo zaměření školy rozšířeno o Speciální rodinnou školu pro absolventky zvláštních škol, neboť nabídka dalšího vzdělávání pro ně nebyla v regionu dostatečná. V roce 1994 vypracovalo vedení školy projekt na zřízení Integrované střední školy, který byl ze strany MŠMT ČR přijat a od tohoto roku je v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi zřízena Integrovaná střední škola, která zde působí dosud. Od 1. září 2004 nese škola jméno Františka Melichara, vynálezce a zakladatele dnes již bývalé továrny na výrobu zemědělské techniky.


Současnost:
Naše škola je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem a střední vzdělání, které poskytuje, je na ní tedy v souladu s platnými zákony bezplatné. Zajišťujeme nejen teoretickou a praktickou výuku v našem zařízení, ale dáváme našim žákům i možnost procházet praxí na pracovištích různých státních i soukromých firem a společností. Samozřejmostí je zajištění stravování a žákům, kterým činí potíže každodenní dojíždění, můžeme zajistit i ubytování.
Disponujeme sborem zkušených a odborně zdatných pedagogů, kteří se snaží maximální měrou přispívat k odbornému i morálnímu růstu našich žáků. Není naším cílem vzdělávat žáky, kteří nemají zájem o docházku do školy, nebo nemají chuť svému vzdělávání něco obětovat. Naše škola se snaží produkovat takové absolventy, kteří se budou ve svém oboru orientovat, budou umět rychle se začlenit do pracovního procesu a budou schopni se pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a náročným požadavkům kladeným na ně v praxi.
Naše škola se snaží všem absolventům základních škol po splnění povinné školní docházky nabízet co nejširší možnost vzdělávání v různých oborech - od studijních oborů zakončených maturitní zkouškou až po učební obory zakončené získáním výučního listu.
V rámci možností limitovaných platnými zákony se snažíme pružně reagovat na měnící se situaci na trhu práce. Využíváme k tomu i spolupráci s Pedagogickou fakultou UK Praha - jsme její fakultní školou, a také spolupracujeme s Úřady práce při uspokojování poptávky rodičů a jejich dětí po úplném středním odborném nebo středním vzdělání.


Organizační schema:

Prosíme o strpení, právě dokončujeme aktualizaci