Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017-2018


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., byla stanovena pro všechny uchazeče, kteří se hlásí pro následující školní rok 2018-2019 ke studiu na Integrované střední škole Františka Melichara, v prvním kole přijímacího řízení u stejného oboru totožná kritéria přijímacího řízení.

 1. Čtyřleté učební obory zakončené maturitní zkouškou
  • ekonomika a podnikání (č. 63-41-M/01)
   • management strojírenství
   • management sportu
   • management zahraničního obchodu
  • obchodník (č. 66-41-L/01)
  • mechanik strojů a zařízení (č. 23-44-L/01)

  Jednotná přijímací zkouška do čtyřletých maturitních oborů SŠ bude na škole probíhat ve dnech 12. a 16. dubna 2018 (čtvrtek 12. dubna, jestliže je ISŠ uvedena uchazečem na 1. místě; pondělí 16. dubna, jestliže je ISŠ uvedena uchazečem na 2. místě); náhradní termíny jsou stanoveny na čtvrtek 10. května pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín; pátek 11. května pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín). Skládá se z části zaměřené na český jazyk a z části matematické.

  Způsob hodnocení neboli Podmínky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2018-19, čj. ISSPV/1110/2017 viz zde
 2. Tříleté učební obory zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou
  • strojní mechanik (č. 23-51-H/01)
  • prodavač (č. 23-51-H/01)
  • stravovací a ubytovací služby (č. 65-51-E/01)
  • strojírenské práce (č. 23-51-E/01)
  • klempířské práce ve stavebnictví (č. 36-55-E/01)

  Požadavky pro přijetí uchazeče o studium tříletých učebních oborů:

  • ukončená povinná školní docházka
  • potvrzení zdravotní způsobilosti od praktického lékaře

  První kolo školního přijímacího řízení pro všechny přihlášené uchazeče o studium na ISŠ (na 4leté obory zakončené maturitní zkouškou i na 3leté učební obory zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem) proběhne ve středu 25. dubna 2018 od 8:00 hod formou osobního pohovoru.

  Výsledky přijímacího řízení budou uvedeny pod registračním číslem uchazeče zde na webových stránkách issb.cz a zároveň přímo v budově školy.Výsledky přijímacího řízení 2018


Výsledky ke stažení zde:   PDF